Tên cổ trang hay trong game cho nam và nữ

Nếu bạn đang tìm tên nam cổ trang, tên cổ trang nữ hay, tên trung quốc cổ trang hay để đặt tên game hoặc đặt tên nhân vật game thì danh sách sau đây của Game Private 24h chia sẻ hy vọng giúp các game thủ tìm được tên ưng ý nhất.

Nội dung

Tên cổ trang hay cho nam

Tên cổ trang hay

 • Tôn Diệu Uy
 • Trần Bảo Liên
 • Dạ Hoàng Minh
 • Thành Gia Ban
 • Tạ Đình Phong
 • Tăng Chí Vĩ
 • Tăng Hoa Thiên
 • Thạch Tu
 • Trần Cẩm Hồng
 • Lưu Khải Uy
 • Liêu Khải Trí
 • Đông Phương Hàn Thiên
 • Huân Nguyệt Du
 • Huân Phàm Long
 • Huân Từ Liêm
 • Thiên Kì Vinh
 • Thiên Lăng Sở
 • Cố Quán Trung
 • Đông Phương Tử
 • Thảo Manh
 • Lưu Thanh Vân
 • Diệp Hoa
 • Diệp Hoan
 • Cổ Tĩnh Văn
 • Trương Mạn Ngọc
 • Diệp Toàn Chân
 • Du Hồng Minh
 • Lãnh Huyết
 • Phong Thanh Dương
 • Tả Lãnh Thiền
 • Hướng Vấn Thiên
 • Hàn Tử Lam
 • Đới Chí Vĩ
 • Lục Thừa Phong
 • Thành Cát Tư Hãn
 • Mục Niệm Từ
 • Lý Bình
 • Quách Khiếu Thiên
 • Đông Phương Hàn Thiên
 • Dương Quá
 • Quách Tĩnh
 • Triệu Chí Kính
 • Thành Gia Ban
 • Thành Cát Tư Hãn
 • Triệu Vân
 • Triết Biệt
 • Cao Trường Cung
 • Tăng Hoa Thiên
 • Dạ Hoàng Minh
 • Tăng Chí Vĩ
 • Liêu Khải Trí
 • Huân Nguyệt Du
 • Huân Phàm Long
 • Cố Quán Trung
 • Đông Phương Tử
 • Diệp Hoan
 • Diệp Tu
 • Hàn Phi Tử
 • Hàn Cẩm Giang
 • Hàn Nhạc Y
 • Lãnh Huyết
 • Cố Tĩnh Văn
 • Thiên Lăng Sở
 • Vương Trùng Dương
 • Trương Vô Kỵ
 • Hàn Khải Nhân
 • Lam Vong Cơ
 • Ngụy Vô Tiện
 • Nhất Tiếu Nại Hà

Tên cổ trang lãnh lùng cho nữ

 • Bạch Nhã Hinh
 • ​Hạ Hầu Tuyết Y
 • ​Trầm Phong
 • ​Phùng Yên Nhiên
 • ​Ngọc Vô Trần
 • ​Tiêu Dao
 • ​​​Mạc Kỳ Giai
 • ​Bắc Thần Gia Nghi
 • ​La Tiểu Triều
 • ​Sở Thiên Ca
 • Nguyệt Kỳ Vân
 • ​Vương Cẩm Dung
 • ​Đào Yêu1
 • ​Ngụy Linh Hy
 • ​Châu Lạc Băng
 • ​Giản Gia Linh
 • ​Triệu Gia Nhi
 • ​Phượng Uyển Đình
 • ​Đinh Vũ Tình
 • ​Vi Uyển Uyển
 • ​Mộ Dung Diệp Phương
 • Thủy Thanh La
 • ​Từ Mạch Ngôn
 • ​Lý Tử Kỳ
 • ​Lôi Tuyết​
 • ​Ngọc Y Thần
 • ​Tăng Lam Di
 • ​Vũ Tịch Nhan
 • ​Phan Tiểu Du
 • ​Khương Nhã Xuyên
 • Kiều Mạn Mạn
 • Nguyễn Kha Nghi
 • Giản Thiên Huyền
 • ​Phong Vãn Nghi
 • ​Nhạc Tiếu Tiếu
 • ​Đỗ Lạc Viên
 • ​Ngô Mỹ Tú
 • ​Tần Diêu
 • ​Dịch Phong
 • ​Thường Trúc
 • ​Long Tư Viện
 • ​Vạn Linh Xuyên
 • Cung Thanh Vũ​
 • Hạ Lan Như Vũ
 • Chung Anh
 • ​Doãn Thiên Dao
 • ​Quách Mẫn Mẫn
 • ​Liêu Hạ Lăng
 • ​Trần Nhất Nhất
 • ​Nghê Hương
 • Trác Linh Tiên
 • Tạ Hàm
 • Kim Như Thuần
 • ​Tào Tuyết Anh
 • Phong Túy Vũ
 • ​Lãnh Nguyệt Tâm
 • ​Đông Phương Y Lạc
 • ​Thẩm Lăng Lăng
 • Dạ Tước Linh
 • ​Vân Mộng Vũ
 • ​Lưu Nhược Huyên
 • ​Nam Cung Dạ Tuyết
 • ​Dạ Khuynh Thành
 • ​Dương Thiên Ngọc
 • ​Liễu Hàm Yên
 • ​Võ Uyển Trinh
 • ​Lạc Tranh
 • ​Tiếu Khinh Trần
 • ​Bắc Đường Dao
 • ​Âu Dương Tuyết
 • ​Mặc Diệp
 • ​Hàn Thiên Thiên
 • ​Quân Lục Ý
 • ​Giang Vân Nguyệt
 • ​Tô Ý Lan
 • ​Nghê Tiểu Mạn
 • ​Hà Tố Tố
 • Lam Phượng Hoàng
 • Hạ Hầu Tuyết Y
 • Hạ Hầu Khinh Y
 • Tiểu Tuyết
 • Tiểu Linh Nhi
 • Đường Bảo
 • Nghệ Mạn Thiên

Tên trung quốc cổ trang hay

 • Lục Chi Ngang
 • Lâu Tập Nguyệt
 • Lâm Tĩnh
 • Phương Hoa
 • Trầm Mông
 • Ngôn Hy
 • Tiêu Nại
 • Hà Dĩ Thâm
 • Cưu Ma La Thập
 • Dung Viên
 • Lục Lệ Thành
 • Hắc Phong Tức
 • Hà Tô Diệp
 • Trần Ngộ Bạch
 • Bạch Tử Hoạ
 • Khổng Địch
 • Trưởng Tôn Vô Cực
 • Dung Nham
 • La Kì Kì
 • Sở Ly
 • Tư Khấu Tuân Tường
 • Trần Hiếu Chính
 • Âu Thần
 • Mạnh Giác
 • Nhạc Tiểu Mễ
 • Trình Thiên Hữu
 • Lương Sinh
 • Hạ Mộc
 • Hoàng Thái Cực
 • Tần Mạc
 • Ngô vương Phù Sai
 • Sở Phi Hoan
 • Tiêu Tuyết
 • Dạ Cảnh Lan
 • Hạ Lan Du
 • Hiên Viên Triệt
 • Nguỵ Thư Diệp
 • Long Phi Ly
 • Chiếm Nam Huyền
 • Tề Mặc
 • Vũ Văn Duệ
 • Tô Dược
 • Xi Vưu
 • Lâm Dương
 • Hàn Tiềm
 • La Đông Phong
 • Cố Tiểu Bắc
 • Đế hoàng
 • Lăng Siêu
 • Hiên Viên Ngưng Tịch
 • Cố Dạ Bạch

Tên cổ trang hay trong game

Tiêu Á Hiên Diệp Đức Nhàn
Tiêu Ân Tuấn Diêu Thiệu Trung
Đinh Lực Kỳ La Quán Phong
Giả Tịnh Văn Lý Thần
Phương Sổ Chân Lý Thuần
Triệu Hựu Đình Lý Tiểu Lộ
Trương Nhã Khâm Phan Hồng
Trương Tín Triết Phan Nghinh Tử
Phó Minh Hiến Lâm Thanh Hà
Phó Nghệ Vỹ Lâm Văn Long
Từ Hoài Ngọc Lâm Vĩ Lam
Lâm Kiến Minh Lê Minh Nặc
Lâm Phong Lê Nặc Ý
Trương Trác Văn Lê Thục Hiền
Lương Nghệ Linh Cao Hổ
Đình Đình Cao Hùng
Đinh Tiểu Kì Cao Viên Viên
Đinh Văn Kì Lương Huy Tông
Lam Chính Long Lữ Tinh
Lam Quân Thiên Lương Ái
Tăng Thiếu Tông Lương Bảo Trinh
Tân Ám Kỉ Lương Gia Huy
Tần Dương Lương Gia Tốn
Phó Tử Thuần Lương Gia Vịnh
Tiêu Thục Thận Liên Thi Nhã
Hạ Quân Tường Lâm Thục Mẫn
Thái Xán Đắc Lâm Thượng
Liên Du Hàm Phạm Minh
Lâm Bách Hoành Trần Hiểu Húc
Lâm Canh Tân Lạc Đạt Hoa
Phan Vĩ Bách Lạc Nhạc
Phan Việt Vân Đới Chí Vĩ
Khâu Vu Đình Đới Diệu Minh
Trương Huệ Muội Lương Tiểu Băng
Trương Minh Kiệt La Vịnh Nhàn
Liêu Lệ Lệ Lăng Ba
Lỗ Chấn Thuận Hàn Nhật Thiên
Lỗ Văn Kiệt Quan Thượng Thần Phong
Bạch Dương Tiêu Vũ Đạt
Doãn Bằng Toàn Phong Thần Dật
Độc Cô Thân Diệp Hàn Tử Lam
Đông Bông Tử Hàng Ba
Giang Hải Vô Sương Tử Kiều
Đông Phương Bất Bại Tử Kỳ Tân
Lâm Giai Nghi Tử Khướt Thần
Trương Ngãi Gia Hàn Băng Phong
Lâm Chí Dĩnh Hàn Cửu Minh
Hạ Tĩnh Đình Chu Hoàng Anh
Hạ Vũ Đồng Chu Kỳ Tân
Hầu Bội Sầm Chu Nam Y
Vương Nạn Cô Chu Tử Hạ
Từ Đạt Tử Lam Phong
Lâm Khả Duy Hàn Thiên Anh
Giản Bái Ân Dương Nhất Hàn
Thường Ngộ Xuân Độ Kiếp Đại Sư
Thái Hạnh Quyên Độ Nạn Đại Sư
Thái Lam Khâm Hắc Hồ Điệp
Thái Phi Lâm Kỷ Hiểu Phù
Lâm Chí Huyền Phỉ Ngã tư Tồn
Lữ Tụng Hiền Khuynh Linh Nguyệt
Trương Đống Lương Hoắc Triển Bạch
Trương Huân Kiệt Đinh Mẫn Quân
Giản Gia Vỹ Hắc Mộc Vu
Giang Hoành Ân Hắc Nguyệt
Hứa An An Tử Nhạc Huân
Lâm Chí Linh Dạ Tinh Hàm
Lâm Chiếu Hùng Hoàn Cẩm Nam
Tăng Bái Từ Hoàng Gia Hân
Tôn Thục Mị Lãnh Cơ Vị Y
Trần Chiêu Vinh Anh Nhược Đông
Trần Dịch Diệp Ngọc Khanh
Tống Dật Dân Diệp Tuyền
Thôi Hạo Nhiên La Liệt
Hầu Di Quân Lâm Bảo Di
Khâu Thế Huấn Huỳnh Ất Linh
Lâm Hữu Tinh Bạch Á Đông
Lâm Hy Lôi Bạch Doanh Trần
Thiên Tâm Đường Văn Lượng
Khổng Định Kì Thường Kính Chi
Khương Hậu Nhiên Thần Cơ Tử Tiên Vu Thông
Kha Hữu Luân Lý Quốc Nghị
Vương Thức Hiền Hắc Diệp Tà Phong
Trần Á Lan Hắc Hà Vũ
Trần Hiểu Tinh Lưỡng Triết
Trần Bội Kỳ Lâm Thiên Ngọc
Thần Diệc Nho Lâm Dục Từ
Thi Dịch Nam Lương Gia Dung
Liễu Hãn Nhã Lý Dịch
Vương Xán Lý Lượng Cần
Vũ Đình Văn Tử Thiên Vũ
Vương Tín Tường Thiên Mạc
Tăng Hoan Đình Hàn Trạch Minh
Tăng Sơn Dụ Kỉ Lý Giai Dĩnh
Thẩm Thế Bằng Lý Phương Văn
Kim Thành Vũ Châu Hoa Kiện
Tống Đạt Dân Huỳnh Chí Vỹ
Tống Tân Ni Lại Nghệ
Trác Y Đình Lưu Đức Khải
Trang Dịch Huân Lưu Gia Linh
Vương Tử Doãn Thiên Chiếu
Viên San San Dung Tổ Nhi
Kha Thúc Nguyên Châu Huệ Mẫn
Tô Tuệ Lân Huỳnh Duy Đức

Tên trung quốc cổ trang hay

 • Phong Đằng
 • Châu Sùng Quang
 • Quách Kính Minh
 • Lương Phi Phàm
 • Tiêu Kì Nhiên
 • Lâm Dật Chu
 • Dung Chỉ
 • Đường Dịch
 • Lục Vũ Bình
 • Vân Tranh
 • Tôn Gia Ngộ
 • Hứa Chí Quân
 • Thiên Hạ Phi Nguyên
 • Đổng Trác
 • Trương Khởi Linh
 • Thanh thành
 • Nạp Lan Thuật
 • Giang Hàn
 • Dạ Hoa
 • Trình An Nhã
 • Vương Lịch Xuyên
 • Phó Tiểu Ti
 • Đàm Thư Mặc
 • Mộ Ngôn

Nhân vật cổ trang Trung Quốc

Trương Dạng La Kì Kì
Tả nhĩ Trần Tiên Mai
Nhiêu Tuyết Mạn Liêu Lệ Quân
Ngọc Hoa Diệp Hoa
Diệp Chấn Thanh Diệp Hoan
Bành Quan Trung Đường Dịch
Ức Cẩm Lục Vũ Bình
Hiên Viên Ngưng Tịch Hà Tô Diệp
Dạ Ngưng Tịch Sênh Ly
Phi Yên Trần Ngộ Bạch
Lưu Giác Tôn Gia Ngộ
Mạn Mạn Thanh La Thư Nghi
Triêu Tiểu Thành Đàm Thư Mặc
Bùi Tranh Điền Phản
Tuỳ Vũ Nhi An Trầm Mông
Trần Tầm Địch An
Cửu Dạ Hồi Thập Nhị Bảo Thụ Vương
Tịch Si Thần Kim Hoa bà bà
Vì sao đông ấm Ân Thiên Chính
Dã Cố Giai Tạ Tốn
Lăng Siêu Vân Phong Nguyệt tam Sứ
Cố Tây Tước Nhữ Dương Vương Phủ
Cố Duật Hành Vân Tranh
Nguyệt Thượng Vô Phong Trưởng Tôn Vô Cực
Cố Tiểu Bắc Hắc Phong Tức
Trang Trang Tả Đồng
Đường Thần Duệ Lục Lệ Thành
Quách Kính Minh Bạch Tử Hoạ
Xi Vưu Trần Khải Lâm
Đồng Hoa Bạch Khâm Tụê
Lâm Dương Bạch Băng Băng
Tô Mịch Dạ Hoa
Phương Dư Khả Trình An Nhã
Phá Đầu An Tri Hiểu
Nhuận Ngọc Vương Lịch Xuyên
Điện Tuyến Huyền Ẩn
Tống Tử Ngôn Cưu Ma La Thập
Kingkong Barbie Chương Xuân Di
Lâm Khải Chính Fresh Quả Quả
Tự Do Hành Tẩu Khổng Địch
Hàn Tiềm Địch Qua
Táo Đỏ Mộ Ngôn
Bát Nguyệt Trường An Dung Viên
Tề Minh Phương Hoa
Dư Mặc Phó Tiểu Ti
Tử Dịch Quân Nguyệt Dung Chỉ
Thiên Nhi Tử Hàn Ngôn Hy
Thiên Phong Thư Hải Thương Sinh
La Đông Phong Tiêu Nại
Trắc Ảnh Phương Hoa Hà Dĩ Thâm
Minh Nhị Mộ Dung Vân Phượng
Lan Nhân Bích Nguyệt Thiên Y Hữu Phong
Thương Nguyệt Trương Khởi Linh
Tần Khoa Nam Phái Tam Thúc
Nạp Lan Thuật Thẩm Tư Thanh
Thiên kim cười Dương Vân Ly
Lương Phi Phàm Cừu Thiên Nhận
Mạn Mạn Hồng Cừu Thiên Trượng
Đường Thuỷ Phong Tử Yên
Hoắc Kiến Hoa Thủy Vi Nhã
Đàm Ninh Bang Dương Hiểu Phàm
Mạc Thiệu Khiêm Tống Thanh Thư
Thiên sơn mộ tuyết Minh Giáo
Thất dạ tuyết Dương Đỉnh Thiên
Lục Dữ Giang Phong Ánh Cẩm
Long Phi Ly Mộ Dung Lục Thanh
Mặc Vũ Bích Ca Lâm Tư Nguyệt
Sở Ly Mạc Ảnh Quân
Trương Thuỵ Võ Đôn Nhu
Hoắc Khứ Bệnh Võ Tu Văn
Đại Mạc Dao Mộ Dung Tư Hạ
Đông Hoa Thẩm Yên
Đường Thất Công Tử Nhan Ánh Huyên
Dạ Thiên Lăng Thẩm Vân Linh
Lao Thiếu Quyên Phong Vi Huyên
Lương Triều Vĩ Mộ Dung Cẩm
Thập Tứ Dạ Thủy Thiên Quân
Vương Học Binh Lâm Ánh Yên
Trần Hào Sở Ly
Tăng Vĩ Quyền Hàn Tiềm
Tề Mặc Cố Tiểu Bắc
Chu Ngọc Không Văn phương trượng
Vũ Văn Duệ Không Trí thần tăng
Thiên Hạ Vô Bệnh Trần Tầm

Tên cổ trang hay theo ngày tháng năm sinh

Sinh ngày 1 tên là Lam
Sinh ngày 2 tên là Nguyệt
Sinh ngày 3 tên là Tuyết
Sinh ngày 4 tên là Thần
Sinh ngày 5 tên là Ninh
Sinh ngày 6 tên là Bình
Sinh ngày 7 tên là Lạc
Sinh ngày 8 tên là Doanh
Sinh ngày 9 tên là Thu
Sinh ngày 10 tên là Khuê
Sinh ngày 11 tên là Ca
Sinh ngày 12 tên là Thiên
Sinh ngày 13 tên là Tâm
Sinh ngày 14 tên là Hàn
Sinh ngày 15 tên là Y
Sinh ngày 16 tên là Điểm
Sinh ngày 17 tên là Song
Sinh ngày 18 tên là Dung
Sinh ngày 19 tên là Như
Sinh ngày 20 tên là Huệ
Sinh ngày 21 tên là Đình
Sinh ngày 22 tên là Giai
Sinh ngày 23 tên là Phong
Sinh ngày 24 tên là Tuyên
Sinh ngày 25 tên là Tư
Sinh ngày 26 tên là Vy
Sinh ngày 27 tên là Nhi
Sinh ngày 28 tên là Vân
Sinh ngày 29 tên là Giang
Sinh ngày 30 tên là Phi
Sinh ngày 31 tên là Phúc

Dịch tên đệm sang tiếng trung quốc cũng tương tự cách dịch tên tiếng Việt theo ngày sinh qua tiếng Trung Quốc, tên đệm cũng được lấy theo tháng sinh

Sinh tháng 1 đặt tên đệm Lam
Sinh tháng 2 đặt tên đệm Thiên
Sinh tháng 3 đặt tên đệm Bích
Sinh tháng 4 đặt tên đệm Vô
Sinh tháng 5 đặt tên đệm Song
Sinh tháng 6 đặt tên đệm Ngân
Sinh tháng 7 đặt tên đệm Ngọc
Sinh tháng 8 đặt tên đệm Kỳ
Sinh tháng 9 đặt tên đệm Trúc
Sinh tháng 10 đặt tên đệm Quân
Sinh tháng 11 đặt tên đệm Y
Sinh tháng 12 đặt tên đệm Nhược
họ việt nam bằng tiếng hoa

Họ Việt Nam được lấy theo số cuối của năm sinh, ví dụ bạn sinh năm 83 thì lấy số 3, nếu sinh năm 2017 thì lấy số 7.
0 họ tiếng Trung là Liễu
1 họ tiếng Trung là Đường
2 họ tiếng Trung là Nhan
3 họ tiếng Trung là Âu Dương
4 họ tiếng Trung là Diệp
5 họ tiếng Trung là Đông Phương
6 họ tiếng Trung là Đỗ
7 họ tiếng Trung là Lăng
8 họ tiếng Trung là Hoa
9 họ tiếng Trung là Mạc

Tên cổ trang hay cho cặp đôi

Dương Ảnh Phong – Nạp Lan Chân

Độc Cô Kiếm – Nguyệt My Nhi

Bạch Tử Họa – Hoa Thiên Cốt

Quách Tĩnh – Hoàng Dung

Dương Quá – Tiểu Long Nữ

Dạ Hoa – Bạch Thiển

Dung Chỉ – Sở Ngọc

Dận Chân – Nhược Hy

Mộ Ngôn – Quân Phất

Thẩm Ngạn – Tống Ngưng

Hắc Phong Tức – Bạch Phong Tịch

Dạ Thiên Lăng – Phượng Khanh Trần

Hạ Hỉ – Anh Hoan

Sở Bắc Tiệp – Bạch Phính Đình

Quân Phiên Tiên -Tạ Vân Thư

Húc Phượng – Cẩm Mịch

Khi đọc qua tên cổ trang trung quốc hay trên bạn cảm thấy thế nào, có phù hợp không? Sử dụng để đặt tên nhân vật game là hết sẩy đấy! Nhanh tay lẹ mắt đọc qua và chọn lựa nhé!

Xem thêm: