Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Bắc Đẩu Võ Lâm 1

Khi tham gia Võ Lâm Truyền Kỳ (VLTK) thì người chơi sẽ gặp nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên không phải nhiệm vụ nào cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Với mục đích chia sẻ, trong bài viết này GamePrivate 24h sẽ hướng dẫn làm nhiệm vụ Bắc Đẩu với nội dung như sau:

– Nếu hiểu và biết cách thì đây là nhiệm vụ dễ và đem lại nhiều điểm kinh nghiệm, cho nên được đông đảo người chơi tham gia.

– Nhiệm vụ này khi nhận nhiệm vụ yêu cầu phải thành lập tổ đội 8 người. Sẽ được Bắc Đẩu Lão Nhân giao cho đi kiếm NPC ở các thành thị, thôn trấn hay kiếm các vật phẩm trong trò chơi.

Nhiệm Vụ Bắc Đẩu

Chia sẻ những tọa độ NPC:
– Ngư Phụ Hà Tẩu (Thiên Vương Bang 190/213)
– Triệu Đà Chủ (Dương Châu 213/176)
– Anh Tử (Biện Kinh 226/194)
– Chu Đồ Phu (Phượng Tường gần Lễ Quan)
– Đao Liên Anh (Đại Lý 202/198)
– Tống cử nhân (Thành đô 391/327)
– Tạ Đại Gia (Lâm An 174 192)
– Quách Dũng (Giang tân Thôn 436/388)
– Tôn Nhị Lang (Long Môn Trấn 251/284)
– Chủ lữ quán (Chu Tiên Trấn 209/198)
– Tô Hồng Tụ (Long tuyền thôn 203 204)
– Từ tam trượng (Cái Bang 188/236)
– Hà lão gia (Tương dương 194/204)
– Phan Nhị Xuân (Tương Dương 194/194)
– Chủ tiệm trà (Đạo hương thôn 208/203)
– Rừng trúc ĐM tầm tráng sĩ (Random 453/358_468/350_474/343_479/339)
– Diệu Ẩn Tướng Công (Nga My Phái 241/328)
– Nhuận Nương (Kê Quán Động 202 185)
– Trương tướng quân (Lâm an 185/213)
– Tân Nhị Thẩm (Thành Đô 379/317)
– Chàng Tương Tư Đoàn Tư Thanh (Đại Lý 190/197)
– Ông Chủ Họ Đỗ (Dương Châu 206/198)
– Chàng họ Cảnh (Thanh thành sơn 230/245)
– Cao Nhân ( thanh thành sơn –> thần tiên động 234/204).
– Chàng mặt đen ( Ngũ Độc Giáo –> tổng trại –> Hắc Diện Lang Quân )
– Khâu Anh ( Côn Lôn phái 194/192 )
– Giới Vô Tà ( Trường Giang Nguyên Đầu 281/371)
– Chàng họ Diệp ( Võ Đang phái 213/190)
– Bách Hoa Đình tìm người ( Thúy Yên Môn –> bách hoa đình -> Hà mộ Tuyết)
– Phương Khả Vị ( Ba Lăng huyện 195/199)
– Điền Bà Bà (Nam Nhạc Trấn 207/193)
– Đại Độ Thiền Sư ( Biện Kinh 214/186)
– Thẩm Gia (Thạch Cổ Trấn 201/200)
– Giang Nhất Tiêu ( Dương Chấu 204/192)
– Tiêu Cục ( Phượng Tường 193/199)
– Bà Thư ( Vĩnh Lạc Trấn 205/206)
– Quân Sư ( Thiên Nhẫn giáo tầng 3, 212/196)


Không chỉ thế, mà Bắc Đẩu Lão Nhân còn bắt người chơi phải kiếm các vật phẩm khác như: trang bị Nhu Tình, Định Quốc,… Khi được giao như vậy bạn hãy dùng “mẹo nhỏ”, đó là cho 1 bình máu bất kỳ vào là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm: